ამ პროფესიის ადამიანების ანაზღაურება საათში $100,000 დოლარს აღწევს, ხოლო განრიგი ერთი თვით ადრე არის გაწერილი

ფოტო: Ben Affleck

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *