ეს წყვილი დღეში მხოლოდ $8 ხარჯავდა და უკვე 50 ქვეყანაზე მეტი მოიარეს

ფოტო: Karol “Charlie” Lewandowski and Aleksandra Ślusarczyk

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *